ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-LPN-8658

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 480,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2561 16:55:11 น.

รหัส : HO-LPN-8659

บ้านเดี่ยว

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,300,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 21 มี.ค. 2561 16:54:54 น.

รหัส : LA-LPN-18418

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 4,500,000 บาท

พื้นที่ 2 งาน 92 ตร.ว.

อัพเดทล่าสุด 14 มี.ค. 2561 14:34:39 น.

รหัส : LA-LPN-11840

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 17:15:09 น.

รหัส : LA-LPN-11766

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 17:10:06 น.

รหัส : LA-LPN-11767

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 17:06:24 น.

รหัส : LA-LPN-11768

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 17:03:42 น.

รหัส : LA-LPN-11769

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 16:59:51 น.

รหัส : LA-LPN-11770

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 16:56:58 น.

รหัส : LA-LPN-11765

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2561 23:17:58 น.

รหัส : LA-LPN-11762

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 2,800,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2561 23:07:06 น.

รหัส : LA-LPN-8018

ที่ดิน

ป่าซาง , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 ม.ค. 2561 22:14:50 น.

รหัส : LA-LPN-11383

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 12:01:37 น.

รหัส : LA-LPN-11382

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 2,200,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 11:56:57 น.

รหัส : LA-LPN-11381

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 5,500,000 บาท

พื้นที่ 48 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 11:51:41 น.

รหัส : LA-LPN-11379

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 3,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 11:46:43 น.

รหัส : LA-LPN-11378

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 11:41:57 น.

รหัส : LA-LPN-11377

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2561 11:37:15 น.

รหัส : LA-LPN-10622

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 19 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 15:25:26 น.

รหัส : LA-LPN-10623

ที่ดิน

เมืองลำพูน , ลำพูน

ราคา 1,111,111 บาท

พื้นที่ 600 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 ม.ค. 2561 15:21:41 น.

1 2