ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : HO-NMA-10575

บ้านเดี่ยว

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 28,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 2 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 13:37:27 น.

รหัส : LA-NMA-10551

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 05:25:35 น.

รหัส : LA-NMA-10550

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 15,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 05:18:31 น.

รหัส : LA-NMA-10549

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 6 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 05:12:18 น.

รหัส : LA-NMA-10548

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 13,500,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 05:06:10 น.

รหัส : LA-NMA-10547

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 40,000,000 บาท

พื้นที่ 23 ตารางวา 2 งาน 4 ไร่

อัพเดทล่าสุด 18 ม.ค. 2561 04:58:56 น.

รหัส : LA-NMA-7305

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 55,519,750 บาท

พื้นที่ 66 ตารางวา 1 งาน 85 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 13:39:11 น.

รหัส : LA-NMA-9013

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 3,000,000 บาท

พื้นที่ 87 ตารางวา 2 งาน 24 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:32:07 น.

รหัส : HO-NMA-9060

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,650,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 11:01:50 น.

รหัส : LA-NMA-10436

ที่ดิน

ปากช่อง , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 180 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 17 ม.ค. 2561 04:36:06 น.

รหัส : HO-NMA-10381

บ้านเดี่ยว

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 4,300,000 บาท

พื้นที่ 78 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 21:47:40 น.

รหัส : TC-NMA-584

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,200,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:59:55 น.

รหัส : LA-NMA-580

ที่ดิน

เสิงสาง , นครราชสีมา

ราคา 1,270,000 บาท

พื้นที่ 38 ตารางวา 1 งาน 6 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:59:27 น.

รหัส : LA-NMA-579

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 1,800,000 บาท

พื้นที่ 83 ตารางวา 3 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:57:45 น.

รหัส : LA-NMA-576

ที่ดิน

โชคชัย , นครราชสีมา

ราคา 12,000,000 บาท

พื้นที่ 99 ตารางวา 3 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:56:58 น.

รหัส : LA-NMA-574

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 2,980,000 บาท

พื้นที่ 312 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:56:03 น.

รหัส : TC-NMA-575

อาคารพาณิชย์

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 3,690,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:55:36 น.

รหัส : LA-NMA-573

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 9,500,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 1 งาน 8 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:54:46 น.

รหัส : LA-NMA-572

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 20,000,000 บาท

พื้นที่ 96 ตารางวา 1 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:53:42 น.

รหัส : LA-NMA-568

ที่ดิน

เมืองนครราชสีมา , นครราชสีมา

ราคา 5,800,000 บาท

พื้นที่ 53 ตารางวา 2 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 16 ม.ค. 2561 16:53:14 น.

1 2 3 4 5