ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : LA-CCO-9102

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,995,000 บาท

พื้นที่ 160 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ก.พ. 2561 19:56:25 น.

รหัส : HO-CCO-8501

บ้านเดี่ยว

บ้านโพธิ์ , ฉะเชิงเทรา

ราคา 2,700,000 บาท

พื้นที่ 36 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 11:43:04 น.

รหัส : HO-CCO-10229

บ้านเดี่ยว

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,700,000 บาท

พื้นที่ 60 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 19 ก.พ. 2561 11:31:35 น.

รหัส : HO-CCO-14369

บ้านเดี่ยว

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 50 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 15 ก.พ. 2561 11:30:21 น.

รหัส : LA-CCO-12693

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 7,430,000 บาท

พื้นที่ 15 ตารางวา 1 งาน 9 ไร่

อัพเดทล่าสุด 12 ก.พ. 2561 21:53:54 น.

รหัส : HO-CCO-9183

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 25,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2561 17:00:06 น.

รหัส : HO-CCO-9184

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 3,900,000 บาท

พื้นที่ 57 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ก.พ. 2561 16:59:46 น.

รหัส : LA-CCO-8846

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 144,300,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 37 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2561 14:58:07 น.

รหัส : HO-CCO-12667

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,990,000 บาท

พื้นที่ 25 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ก.พ. 2561 00:19:44 น.

รหัส : HO-CCO-3430

บ้านเดี่ยว

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 85,000,000 บาท

พื้นที่ 4 ตารางวา 1 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ก.พ. 2561 11:22:14 น.

รหัส : LA-CCO-9966

ที่ดิน

สนามชัยเขต , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 21 ตารางวา 2 งาน 21 ไร่

อัพเดทล่าสุด 31 ม.ค. 2561 16:46:48 น.

รหัส : LA-CCO-10816

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,000,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 5 ไร่

อัพเดทล่าสุด 20 ม.ค. 2561 04:21:17 น.

รหัส : LA-CCO-9398

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 138,000,000 บาท

พื้นที่ 67 ตารางวา 1 งาน 18 ไร่

อัพเดทล่าสุด 7 ม.ค. 2561 17:36:39 น.

รหัส : LA-CCO-7616

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 68,692,500 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ธ.ค. 2560 01:59:11 น.

รหัส : LA-CCO-7562

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 6,500 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 33 งาน 2 ไร่

อัพเดทล่าสุด 4 ธ.ค. 2560 16:04:25 น.

รหัส : LA-CCO-418

ที่ดิน

เมืองฉะเชิงเทรา , ฉะเชิงเทรา

ราคา 25,000,000 บาท

พื้นที่ 94 ตารางวา 3 งาน 7 ไร่

อัพเดทล่าสุด 29 พ.ย. 2560 10:19:08 น.

รหัส : LA-CCO-2901

ที่ดิน

บางปะกง , ฉะเชิงเทรา

ราคา 56,000,000 บาท

พื้นที่ 22 ตารางวา 11 งาน 20 ไร่

อัพเดทล่าสุด 24 พ.ย. 2560 22:38:23 น.

รหัส : LA-CCO-1532

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 8 ต.ค. 2560 17:16:23 น.

รหัส : LA-CCO-1179

ที่ดิน

บางน้ำเปรี้ยว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,500,000 บาท

พื้นที่ 18 ตารางวา 3 งาน 45 ไร่

อัพเดทล่าสุด 5 ต.ค. 2560 00:43:27 น.

รหัส : LA-CCO-374

ที่ดิน

แปลงยาว , ฉะเชิงเทรา

ราคา 1,350,000 บาท

พื้นที่ 88 ไร่

อัพเดทล่าสุด 11 ก.ย. 2560 11:46:27 น.

1