ประกาศ Exclusive

ประกาศอัพเดท

รหัส : OF-BKK-10999

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 17,000,000 บาท

พื้นที่ 41 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 23 เม.ย. 2561 16:44:48 น.

รหัส : OF-BKK-21935

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 2,500,000 บาท

พื้นที่ 300

อัพเดทล่าสุด 5 เม.ย. 2561 13:34:31 น.

รหัส : OF-BKK-21778

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตลาดพร้าว , กรุงเทพมหานคร

ราคา 100,000 บาท

พื้นที่ 150 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:57:35 น.

รหัส : OF-BKK-21777

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 48,000 บาท

พื้นที่ 100 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:53:01 น.

รหัส : OF-BKK-21776

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 328,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:48:26 น.

รหัส : OF-BKK-21775

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 35 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:43:42 น.

รหัส : OF-BKK-21774

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 248,300 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:39:14 น.

รหัส : OF-BKK-21773

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,250 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:34:22 น.

รหัส : OF-BKK-21770

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตคลองเตย , กรุงเทพมหานคร

ราคา 52,500 บาท

พื้นที่ 16 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:29:40 น.

รหัส : OF-BKK-21769

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 188,680 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:25:01 น.

รหัส : OF-BKK-21768

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตวัฒนา , กรุงเทพมหานคร

ราคา 453,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:20:40 น.

รหัส : OF-BKK-21767

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตปทุมวัน , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:15:48 น.

รหัส : OF-BKK-21766

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 52 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:11:17 น.

รหัส : OF-BKK-21765

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตบางรัก , กรุงเทพมหานคร

ราคา 30,000 บาท

พื้นที่ 0 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:06:43 น.

รหัส : OF-BKK-21764

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 250,000 บาท

พื้นที่ 231 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 11:02:16 น.

รหัส : OF-BKK-21763

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตพญาไท , กรุงเทพมหานคร

ราคา 15,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 10:57:28 น.

รหัส : OF-BKK-21762

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตดินแดง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 10:52:49 น.

รหัส : OF-BKK-21761

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตสาทร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 45,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 10:48:10 น.

รหัส : OF-BKK-21760

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตห้วยขวาง , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 1 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 10:43:35 น.

รหัส : OF-BKK-21759

อาคาร พื้นที่สำนักงาน

เขตจตุจักร , กรุงเทพมหานคร

ราคา 35,000 บาท

พื้นที่ 37 ตารางวา 0 งาน 0 ไร่

อัพเดทล่าสุด 1 เม.ย. 2561 10:38:52 น.

1 2