รถไฟฟ้ารางเบา ภูเก็ต ความจริง หรือ ความฝัน

เมื่อ 26 ม.ค. 2561 อ่าน 399 ครั้ง


เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณท่าอากาศยานภูเก็ต คณะทำงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ( LRT รถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต) ลงสำรวจสภาพพื้นที่ ในโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางจังหวัดภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ต ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยมีนายศิริเกษ อธิรัตน์ เลขานุการคณะกรรมการกำกับการศึกษาโครงการขนส่งมวลชน สำนักงานนโยบายและแผนงานขนส่งและจราจร (สนข.) พร้อมคณะเข้าร่วมสำรวจ

นางสาววริศรา ไชยวงศ์ ผู้อำนวยการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางลงมายังพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่การก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้ารางเบาโดยจะมีการดำเนินการก่อ สร้างแบ่งเป็น 2 ระยะคือระยะแรกดำเนินการก่อสร้างจากสถานีรถไฟท่าอากาศยานภูเก็ตไปจนถึงสถานีรถไฟฉลองและระยะที่ 2 จากบริเวณสามแยกท่าอากาศยานภูเก็ตไปจนถึงบริเวณสถานีรถไฟท่านุ่น

“ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ตนั้น เป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจะต้องมีการสำรวจพื้นที่และส่งผลสรุปไปยังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งขณะนี้จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นและลงพื้นที่จริงประกอบกัน นำเสนอความคิดเห็นเบื้องต้นนำสู่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ ทำการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

รถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่สถานีรถไฟท่านุ่น สิ้นสุดโครงการที่ทางเหนือของห้าแยกฉลอง(บนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ห่างจากห้าแยกฉลอง ประมาณ 200 เมตร) รวมระยะทาง 60 กิโลเมตร ซึ่งรูปแบบทางวิ่งจะวิ่งระดับพื้นดินตลอดเส้นทาง ยกเว้นหน้าสนามบิน จะเป็นทางยกระดับ มีจำนวน 23 สถานี มูลค่าการก่อสร้างเบื้องต้น ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท โดยจะเริ่มก่อสร้างในปี 2561 และคาดว่าจะสร้างเสร็จในปลายปี 2563 เปิดใช้อย่างเป็นทางการในปี 2564

เครดิตรข้อมูล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ