6 โฉนดที่ดินภูเก็ต ถูกสั่งเพิกถอน ข้อหาออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทับซ้อนพื้นที่ป่า

เมื่อ 23 ม.ค. 2561 อ่าน 871 ครั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรฯ เพิกถอนโฉนดที่ดิน จ.ภูเก็ต 6 แปลง เนื้อที่กว่า 234 ไร่ ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบทับซ้อนพื้นที่ป่า พบเป็น พื้นที่บางส่วนของสนามกอล์ฟดัง “มิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต” กับท่าจอดเรือยอชต์ “รอยัล ภูเก็ต มารีน่า” พร้อมทำหนังสือถึงดีเอสไอเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องฐานจัดทำเอกสารหรือออกข้อความอันเป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าชายเลน

หลังจากทางการพยายามทวงคืนผืนป่าชายเลนใน จ.ภูเก็ต ที่ถูกนายทุนบุกรุกมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมา เมื่อวันที่ 21 ม.ค. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ทช.ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และอธิบดีกรมที่ดิน เพื่อขอให้เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินท้องที่ จ.ภูเก็ต จำนวน 6 ฉบับ เนื้อที่กว่า 234 ไร่ หลังจากที่คณะกรรมการตรวจพิสูจน์เอกสารสิทธิในที่ดินที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่า ชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีในท้องที่ จ.ภูเก็ต มีมติให้มีการพิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิดังกล่าวตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากมีการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนั้น ขอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ออกเอกสารสิทธิในที่ดินทับซ้อนพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นความผิดทางอาญา ฐานจัดทำเอกสารหรือออกข้อความอันเป็นเท็จ และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อป่าชายเลนตามมาตรา 162 และมาตรา 157 แห่งประมวลกฎหมายอาญา สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว เป็นผู้สนับสนุนให้พนักงานกระทำการออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ขอให้ดำเนินการกับผู้กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวต่อไป
สำหรับการเพิกถอนเอกสารสิทธิ จำนวน 6 แปลงในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1.โฉนดที่ดินเลขที่ 6848 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 76-3-41 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 14 ส.ค.2534 ที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้รักษา ไว้เป็นป่าไม้ของชาติ “ป่าเลนคลองพารา” เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2504 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 เม.ย.2536 ให้รักษาไว้เป็นป่าไม้ถาวร บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองพาราและบางส่วนอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 15 ธ.ค.2530 โดยการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว มีการนำ ส.ค.1 ที่ดินแปลงอื่นมาออกโฉนด จึงเป็น การออกเอกสารสิทธิในที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟมิชชั่น ฮิลล์ ภูเก็ต

2.โฉนดที่ดินเลขที่ 49312 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 36-1-98 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2537 ที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 15 ธ.ค.2530 จึงเป็นที่ดินที่ทางราชการเห็นว่าควรสงวนไว้เพื่อทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตเคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการสอบสวนเห็นควรเพิกถอนโฉนดที่ดินและได้รายงานกรมที่ดินเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2547 ดังนั้นที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดินต้องห้ามออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า ซึ่งเป็นท่าจอดเรือยอชต์ที่ทันสมัยที่สุดของ จ.ภูเก็ต

3.โฉนดที่ดินเลขที่ 49313 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 30-3-59.3 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 2 ส.ค.2537 ที่ดินอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 15 ธ.ค.2530 ถือเป็นที่ดินต้องห้ามออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า

4.โฉนดที่ดินเลขที่ 49314 ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 79-1-84.1 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 4 ส.ค.2534 ที่ดินบางส่วนอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ครม.วันที่ 15 ธ.ค.2530 ถือเป็นที่ดินต้องห้ามออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือโฉนดที่ดิน ประกอบกับที่ดินแปลงดังกล่าวจังหวัดภูเก็ตได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการออกเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลการสอบสวนเห็นควรเพิกถอนโฉนดที่ดินและได้รายงานกรมที่ดินเมื่อวันที่ 15 ก.ค.2547 ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวเป็นที่ตั้งของท่าเทียบเรือรอยัล ภูเก็ต มารีน่า

5.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 802 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 6-0-13 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2521 โดยการเดินสำรวจ แต่ไม่มีหลักฐานเดิน ไม่ได้แจ้งครอบครอง ต่อมาที่ดินดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นป่าตามมติ ครม.และบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ

6.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 803 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เนื้อที่ 6-0-9.7 ไร่ ออกเมื่อวันที่ 18 เม.ย.2521 โดยการเดินสำรวจ แต่ไม่มีหลักฐานเดิน ไม่ได้แจ้งครอบครอง ต่อมาที่ดินดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นป่าตามมติ ครม. และบางส่วนเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองท่าเรือ

เครดิตร ข่าวจาก ไทยรัฐ