เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต

นายธำรง ตันติวิรัชกุล นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวเปิดตัว สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 .. ที่ร้าน Riceberry Cafe’ and Restaurant ถนนวิรัชหงษ์หยก ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต และเตรียมจัดสัมมนาผนึกกำลังนายหน้าอสังหาริมทรัพย์สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ขยายปีกสู่ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอินเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 . ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน โดยมีคณะกรรมการสมาคม แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมการแถลงข่าวอย่างมากมาย

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย

1.ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

2.สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรค์ข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาดการค้าอสังหาริมทรัพย์ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้าอุตสาหกรรมการ เงินหรือเศรษฐกิจ

3.ประสานความสามัคคี และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ ข่าวสาร ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์จังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมมือกับ บริษัท แอสเตรทเนวิเกเตอร์ จำกัด เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในงานด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยพัฒนา Web Application ที่ตอบสนองความต้องการของ นายหน้ายุคดิจิตอล